Kadry i płace

Biuro Usług Księgowych – kadry i płace

Udzielamy fachowej pomocy w zakresie kadr i płac w danej firmie. A w szczególności:

  • prowadzimy dokumentację kadrową i płacową firmy,
  • sporządzamy dokumentację związaną z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, umów o współpracę,
  • naliczamy urlopy,
  • naliczamy wynagrodzenia, premie, nadgodziny,
  • sporządzamy deklaracje ZUS,
  • prowadzimy akta pracownicze,
  • naliczamy zasiłki,
  • doradzamy firmom w zakresie polityki kadrowo-płacowej.