Biuro Usług Księgowych
Biuro Usług Księgowych
Biuro Usług Księgowych
Kietrys i Lesiewicz s.c.


Adres:
90-613 Łódź
ul. Gdańska 91/93 bud B

Telefon:
0-42 637-39-90
0-42 634-88-74

więcej...

Oferta
.......................................................................................................................................

Oferujemy swe usługi w zakresie:

"Kietrys i Lesiewicz" s.c. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia w wysokości 500 000,00 zł.

Obowiązki zlecającego ograniczają się jedynie do:

Firma zapewnia fachowość i rzetelność oferowanych usług
oraz całkowitą poufność informacji.Biuro Usług Księgowych
Biuro Usług Księgowych

4.jpg, 11 kB