Księgowość

Usługi księgowe

W zakresie usług księgowych obsługujemy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, fundacje i stowarzyszenia.

 

Biuro Usług Księgowych prowadzi pełną księgowość dla firm. W ramach usług związanych z prowadzeniem pełnej księgowości oferujemy:

 • księgowanie dokumentów przekazanych przez klienta,
 • sprawdzanie pod kątem prawidłowości i poprawności dokumentów księgowych,
 • tworzenie dokumentów wewnętrznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do US, deklaracji PIT, CIT, VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • reprezentację klientów przed urzędami,
 • monitoring terminów płatności podatków i innych zobowiązań,
 • współpracę w przypadku kontroli podmiotu.

Biuro Usług Księgowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych objęte jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia w wysokości 500 000,00 zł.

W zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów świadczymy usługi takie jak:

 • rejestracja dokumentów przekazanych przez klienta w KPiR,
 • kontrola poprawności przekazanych dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie deklaracji PIT, VAT,
 • sporządzanie zeznań podatkowych.

Biuro Usług Księgowych podpowiada, kto może skorzystać z formy opodatkowania jaką jest ryczałt – uproszczona forma naliczania podatku. Zajmujemy się również rozliczaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sporządzamy ewidencje ryczałtowe, jak również deklaracje VAT.

Obowiązki zlecającego ograniczają się jedynie do:
 • prowadzenia we własnym zakresie dokumentacji obrotu kasowego i sprzedaży,
 • segregacji dokumentów wg rodzajów operacji gospodarczych,
 • zatwierdzania merytoryczno-formalnego dokumentów przez upoważnioną osobę,
 • informowania o zdarzeniach mających wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych i ustalenie należności z tytułu podatków,
 • terminowego dostarczania dokumentów.