Biuro Usług Księgowych
Biuro Usług Księgowych
Biuro Usług Księgowych
Kietrys i Lesiewicz s.c.


Adres:
90-613 Łódź
ul. Gdańska 91/93 bud B

Telefon:
0-42 637-39-90
0-42 634-88-74

więcej...

Firma
.......................................................................................................................................

Biuro Usług Księgowych

Biuro Usług Księgowych "Kietrys i Lesiewicz" powstało w marcu 1997 roku. Właścicielami firmy są:

Obydwaj właściciele posiadają świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów po uprzednim zdaniu egzaminu. Obecnie zdali wszystkie 10 egzaminów na biegłych rewidentów.

Siedziba Biura Usług Księgowych mieści się w Łodzi przy ul.Gdańskiej 91/93 bud. B. Firma na dzień dzisiejszy zatrudnia 9 pracowników i prowadzi obsługę księgowo-podatkową w ponad stu firmach.

.......................................................................................................................................
Biuro Usług Księgowych
Biuro Usług Księgowych
Biuro Usług Księgowych

4.jpg, 11 kB